stoja trade logo SL IT
Nova Gorica. Novogradnja. Nov začetek

A

lamela

B

lamela

C

lamela
Objekt C
Še ni v prodaji

Lokacija

Stanovanjski kompleks Majske Poljane se nahaja med železniško progo in Prvomajsko ulico v Novi Gorici...

… Severno od predvidene soseske se nahaja trgovski center. Na vzhodni in južni strani se razteza obstoječa pozidava z eno in večstanovanjskimi objekti ter javnimi in poslovnimi objekti...

... V neposredni bližini je tudi vsa potrebna urbana infrastruktura:  trgovine, šole, zdravstveni dom, železniška postaja, stadion...

Stolpnica PINIJA se bo pričela graditi v kratkem, in sicer bo zgrajena na južni strani pri krožišču. Vse tri stolpnice imajo enako konstrukcijsko zasnovo in višino, po zunanjem izgledu pa se razlikujejo.

Arhitekturna zasnova objekta

Arhitekturna zasnova objekta

Za razliko od sosednje stolpnice - TISE, bo forma stolpnice Pinja, bolj volumsko razgibana.
Stolpnica je oblikovana dvodelno – s horizontalno bazo in vertikalno poudarjenim stanovanjskim stolpom. V bazi je umeščen program poslovnih prostorov in lokalov, v prvi in zadnjih dveh stanovanjskih etažah so umeščena večja stanovanja in dupleksi. Ostale etaže imajo raznoliko strukturo manjših in srednje velikih stanovanj.

 

Slika/STOJA-MajskePoljanex1000_3-1 Slika2/banner_luxy_majske1
Stanovanjski_del/Majske_Poljane_logo_3
Stanovanjski_del/Majske_Poljane_slogan_4
Stanovanjski_del/Majske_Poljane_logo_5
Stanovanjski_del/Majske_Poljane_slogan_6
Stanovanjski_del/Majske_poljane_V4_2
Stanovanjski_del/Majske_poljane_V1
Stanovanjski_del/Majske_poljane_V5
Stanovanjski_del/Majske_poljane_V8_2

Kontaktirajte nas