stoja trade logo SL IT
Nova Gorica. Nuova costruzione. Un nuovo inizio.

B

lamela

C

lamela
Objekt C
Še ni v prodaji

Lokacija

Stanovanjski kompleks Majske Poljane se nahaja med železniško progo in Prvomajsko ulico v Novi Gorici...

location images location images

… Severno od predvidene soseske se nahaja trgovski center. Na vzhodni in južni strani se razteza obstoječa pozidava z eno in večstanovanjskimi objekti ter javnimi in poslovnimi objekti...

location images location images location images

... V neposredni bližini je tudi vsa potrebna urbana infrastruktura:  trgovine, šole, zdravstveni dom, železniška postaja, stadion...

Stolpnica TISA (v gradnji) se nahaja sredi soseske Majske Poljane med dvema sosednjima-sestrskima stolpnicama.

Stolpnica PINIJA bo nekoliko kasneje zgrajena na južni strani, CEDRA pa že stoji na severu. Vse tri stolpnice imajo enako konstrukcijsko zasnovo in višino, po zunanjem izgledu pa se razlikujejo.

Arhitekturna zasnova objekta

Arhitekturna zasnova objekta

Za razliko od sosednji stolpnic, ki sta volumsko razgibani, bo forma stolpnice Tisa, bolj zadržana z urejenim minimalističnim oblikovanjem fasade.
Stolpnica je oblikovana dvodelno – s horizontalno bazo in vertikalno poudarjenim stanovanjskim stolpom. V bazi je umeščen program poslovnih prostorov in lokalov, v prvi in zadnjih dveh stanovanjskih etažah so umeščena večja stanovanja in dupleksi. Ostale etaže imajo raznoliko strukturo manjših in srednje velikih stanovanj.

Koncept oblikovanja temelji na kompaktni, monolitni formi s poudarkom senc in kontrastov na fasadi. Horizontalni fasadni elementi v konturi balkonov so istočasno v funkciji varovalne ograje in senčil. Temne horizontale v ozadju fasadnega volumna vsebujejo odprtine in se umikajo v globino kjer definirajo konturo lož, značilne za vsak bivalni prostor.  

Konstrukcija

Nosilna konstrukcija je armirano betonska z AB stebri, AB stenami, AB stopnišči in AB ploščami. Objekt je temeljen na temeljni plošči in predstavlja statično samostojno enoto.

Streha

Vse strehe so ravne. Izvedejo se po principu kombinirane obrnjene strehe s toplotno izolacijo in hidroizolacijo. Finalni sloji so v pretežni meri pohodne tlakovane površine (keramika, prodnato nasutje).

Stanovanja

Stanovanja imajo jasno delitev na dnevno in nočno cono. So naravno osvetljena in osončena. Vsako stanovanje je izolirano toplotno, zvočno in proti vlagi, skladno z normativi. Vsa stanovanja imajo urejene zunanje bivalne površine v obliki lož in balkonov, oziroma teras. 

Lokali

V pritličju je predviden javni program, ki je po izhodiščnem projektu razdeljen na več lokalov, ki so med sabo združljivi v večje enote. Vsi lokali so vezani na elektro, TK, vročevodni, vodovodni in kanalizacijski priključek.

Slika_2/Rectanglex
Stanovanjski_del_2/STOJA_Majske_Poljane_predstavitev_kampanje-182x
Stanovanjski_del_2/STOJA_Majske_Poljane_predstavitev_kampanje-162x

Kontaktirajte nas