stoja trade logo SL IT
Nova Gorica. Nuova costruzione. Un nuovo inizio.

A proposito del progetto

A

lamela

B

lamela

C

lamela
Objekt C
Še ni v prodaji

Lokacija

Stanovanjski kompleks Majske Poljane se nahaja med železniško progo in Prvomajsko ulico v Novi Gorici...

location images location images

… Severno od predvidene soseske se nahaja trgovski center. Na vzhodni in južni strani se razteza obstoječa pozidava z eno in večstanovanjskimi objekti ter javnimi in poslovnimi objekti...

location images location images location images

... V neposredni bližini je tudi vsa potrebna urbana infrastruktura:  trgovine, šole, zdravstveni dom, železniška postaja, stadion...

Stolpnica TISA (v gradnji) se nahaja sredi soseske Majske Poljane med dvema sosednjima-sestrskima stolpnicama.

Stolpnica PINIJA bo nekoliko kasneje zgrajena na južni strani, CEDRA pa že stoji na severu. Vse tri stolpnice imajo enako konstrukcijsko zasnovo in višino, po zunanjem izgledu pa se razlikujejo.

Komercialni opis

Opis lokacije 

Stanovanjski kompleks Majske Poljane se nahaja med železniško progo in Prvomajsko ulico v Novi Gorici. Severno od predvidene soseske se nahaja trgovski center. Zahodno je pas nepozidanega zemljišča, železniški tiri in meja z Italijo. Na vzhodni in južni strani se razteza obstoječa pozidava z eno in večstanovanjskimi objekti ter javnimi in poslovnimi objekti. V neposredni bližini je vsa potrebna urbana infrastruktura: trgovine, šole, zdravstveni dom, železniška postaja, stadion... 

Stolpnica TISA (v gradnji) se nahaja sredi soseske Majske Poljane med dvema sosednjima-sestrskima stolpnicama. 

Stolpnica PINIJA bo nekoliko kasneje zgrajena na južni strani, CEDRA pa že stoji na severu. Vse tri stolpnice imajo enako konstrukcijsko zasnovo in višino, po zunanjem izgledu pa se razlikujejo. 

Podatki o objektu 

Objekt bo vseboval garažo v dveh kleteh, poslovni program v pritličju in medetaži ter stanovanja od 1. do 11. nadstropja.  

V nadstropnih etažah je predvidenih 73 stanovanj različnih tipologij in velikosti. Vsakemu stanovanju pripadata po dve parkirni mesti v kletni garaži oziroma v parterju. 

Višinski gabariti 

Etažnost objekta je 2K+P+M+11N (dve kleti + pritličje + medetaža + enajst nadstropij).  

Konstrukcija 

Nosilna konstrukcija je armirano betonska z AB stebri, AB stenami, AB stopnišči in AB ploščami. Objekt je temeljen na temeljni plošči in predstavlja statično samostojno enoto. 

Energetska učinkovitost objekta 

Objekt je zasnovan energetsko učinkovito. Ob projektiranju so bile upoštevane zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. 

Streha 

Vse strehe so ravne. Izvedejo se po principu kombinirane obrnjene strehe s toplotno izolacijo in hidroizolacijo. Finalni sloji so v pretežni meri pohodne tlakovane površine (keramika, prodnato nasutje). 

ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA 

Za razliko od sosednji stolpnic, ki sta volumsko razgibani, bo forma stolpnice Tisa, bolj zadržana z urejenim minimalističnim oblikovanjem fasade. 

Stolpnica je oblikovana dvodelno – s horizontalno bazo in vertikalno poudarjenim stanovanjskim stolpom. V bazi je umeščen program poslovnih prostorov in lokalov, v prvi in zadnjih dveh stanovanjskih etažah so umeščena večja stanovanja in dupleksi. Ostale etaže imajo raznoliko strukturo manjših in srednje velikih stanovanj. 

Koncept oblikovanja temelji na kompaktni, monolitni formi s poudarkom senc in kontrastov na fasadi. Horizontalni fasadni elementi v konturi balkonov so istočasno v funkciji varovalne ograje in senčil. Temne horizontale v ozadju fasadnega volumna vsebujejo odprtine in se umikajo v globino kjer definirajo konturo lož, značilne za vsak bivalni prostor.   

KLETNE ETAŽE – GARAŽA 

V 1. in 2. kletni etaži so poleg parkirišč urejeni skupni prostori stanovalcev stolpnice Tisa, ki obsegajo prostor za kolesa in vozičke ter prostore za shrambe stanovanj. Dodatni prostori za kolesa so tudi v pritličnem delu objekta. 

SKUPNI PROSTORI - KOMUNIKACIJE 

Skupni prostori stanovalcev v vsaki etaži obsegajo vetrolov in vhodno avlo, z vgrajenim domofonom in poštnimi nabiralniki ter komunikacijska jedra (stopnišče, požarno ločen predprostor stopnišča in dvigal, dve dvigali ) in hodnike za dostop do posameznih stanovanj. Vhodni del v stavbo je tlakovan s protizdrsnim tlakom. 

Stanovanjski del

Zasnova stanovanj 
Stanovanja imajo jasno delitev na dnevno in nočno cono. So naravno osvetljena in osončena. Vsako stanovanje je izolirano toplotno, zvočno in proti vlagi, skladno z normativi. Vsa stanovanja imajo urejene zunanje bivalne površine v obliki lož in balkonov, oziroma teras. 
 
Vrata 
Vhodna vrata v stanovanja so protivlomna, požarno odporna, opremljena s kukalom. Notranja vrata v stanovanjih so bela, lakirana. 
 
Okna 
Okna oziroma balkonska vrata na fasadnih stenah bodo iz PVC profilov, v bivalni etaži dupleksov pa iz ALU profilov. Zasteklitev bo s troslojnim termopan steklom, ki ima ustrezno toplotno in zvočno izolativnost. Vse odprtine za naravno osvetlitev imajo vgrajena zunanja senčila. Krmiljenje senčil je predvideno na električni pogon. 
 
Stene in stropovi 
Stropovi in stene so opleskani s poldisperzijsko barvo. Predelne stene so pretežno mavčno kartonske in opleskane. Nosilne stene in stene med stanovanji so betonske oz zidane ter ometane s toplotno-izolativnom ometom. Stene kopalnic in sanitarij so obložene s keramičnimi ploščicami. 
 
Tlaki 
V notranjih stanovanjskih prostorih je položen parket, v sanitarnih prostorih pa keramika. V estrih je vgrajen razvod instalacij in talnega ogrevanja. 
 
Lože, balkoni, terase 
Finalna talna obloga se izvede s protizdrsnimi ploščicami iz granitogresa. V tipičnih etažah so lože zavarovane s kovinsko ograjo. Balkoni oziroma lože posameznih stanovanj so ločene z ločitveno pregrado oz. predelno steno. V ločilni ograjni element bo predvidena možnost vgradnje zunanje enote klimatske naprave za vsako posamezno stanovanje.  
Posamezna stanovanja v prvem nadstropju in dupleks stanovanja v zgornjih etažah stolpnice imajo svoje terase, ki so tlakovane z granitogres ploščami. Velike terase stanovanj v pritličju so delno prekrite. Terase dupleksov so v celoti pokrite z betonsko streho, ki je hkrati streha objekta. 
 
 Sanitarni prostrori 
V kopalnicah je vgrajena kopalniška armatura in sanitarna oprema - umivalnik, kopalna oz tuš kad, straniščna školjka; v večjih stanovanjih z ločenim WC-jem je vgrajen tudi bide.  
 
Stopnice 
V dvoetažnih dupleks stanovanjih so notranje stopnice, ki povezujejo bivalni in spalni del. 
 
Ogrevanje in priprava sanitarne vode 
Stanovanja so priklopljena na vročevod. Po vseh prostorih je izvedeno talno ogrevanje. Vse kopalnice imajo poleg talnega ogrevanja tudi dodatno električno radiatorsko ogrevanje. Števci za meritve porabe toplote in sanitarne hladne vode se za posamezno etažo vgradijo v instalacijski jašek na skupnem hodniku pred stanovanjem. 
 
Hlajenje 
Vsa stanovanja imajo predpripravljene inštalacije za hladilne naprave »split sitema«. Kupcem bo omogočena lastna vgradnja zunanje enote klime v prilagojen prostor v sklopu balkonske ograje, ki bo omogočal vgradnjo zunanje enote maksimalne dimenzije DxŠxV = 87 x 55 x 29 cm. 
 
Prezračevanje 
Vsa stanovanja imajo naravno prezračevanje preko zunanjih oken. Sanitarije in kuhinje imajo predvideno prisilno prezračevanje. 
 
Ostale inštalacije 
Stanovanja so opremljena s priključki za opremo, aparate in gospodinjske stroje: hladilnik, štedilnik, pralni stroj, pomivalni stroj, obtočna napa in domofon.  
Vsako stanovanje bo imelo pasivno UTP omrežje (pripravljeni priključki za TV, telefon in internet) s komunikacijsko omarico v predsobi in predinstalacijo do posameznih prostorov. 
 
Funkcionalno ovirane osebe 
Objekt je projektiran brez funkcionalnih ovir in s predpisanimi odmiki, odprtinami vrat in ostalo prilagojeno opremo. Dostop do stanovanj je s stopnišč oziroma z dvema dvigaloma. 
Eno desetino stanovanj se lahko prilagodi bivanju funkcionalno oviranih oseb, po eno stanovanje v vsaki tipični etaži. 

Lokali

V pritličju je predviden javni program, ki je po izhodiščnem projektu razdeljen na več lokalov, ki so med sabo združljivi v večje enote. 
 
Vsi lokali so vezani na elektro, TK, vročevodni, vodovodni in kanalizacijski priključek.

Zunanja ureditev - parter

Iz Prvomajske ulice sta na ploščad predvidena dva uvoza. Določene površine ob stolpnici so namenjene parkiranju. V pritličju je po celotnem obodu stavbe predvidena zunanja pokrita pasaža, kot zaščita vhodov za stanovanja in lokale. Parkirne površine med objekti so obdelane v asfaltu, pohodne površine tik ob objektu pa so izvedene z betonskimi tlakovci. 
 
Vzdolž Prvomajske ulice poteka kolesarska pot. Med kolesarsko stezo in objekti oziroma parkirnimi mesti je 'prosta' cona za pešce ter ozelenitev z manjšimi drevesi, ki vzdolž Prvomajske ulice ustvarijo zeleno bariero prilagojeno nivoju pešca. 
 
Ob zaledni cesti proti železnici se nahaja servisna cona s prostori za odvoz odpadkov ter pokritimi uvozi v parkirno kletno garažo.