stoja trade logo SL IT
Nova Gorica. Novogradnja. Nov začetek

O projektu

Po uspešnem zaključku stolpnice B-Tisa, se v Novi Gorici nadaljuje gradnja in prodaja projekta Majske Poljane. Ljubljanski investitor K.Tivoli d.o.o. je ekskluzivno prodajo stanovanj zaupal nepremičninski agenciji Stoja nepremičnine. V času Primorja je bil dokončan in prodan objekt C – Cedra, nato je investitor prevzel gradnjo objekta B –Tisa, tersedaj v drugi fazi tudi objekta A – Pinja. Objekta bo v pritličju obsegal poslovni del, v nadstropjih pa bodo vrhunska stanovanja s pogledom na čudovito okolico.

A

lamela

B

lamela

C

lamela
Objekt C
Še ni v prodaji

Lokacija

Stanovanjski kompleks Majske Poljane se nahaja med železniško progo in Prvomajsko ulico v Novi Gorici...

… Severno od predvidene soseske se nahaja trgovski center. Na vzhodni in južni strani se razteza obstoječa pozidava z eno in večstanovanjskimi objekti ter javnimi in poslovnimi objekti...

... V neposredni bližini je tudi vsa potrebna urbana infrastruktura:  trgovine, šole, zdravstveni dom, železniška postaja, stadion...

Stolpnica PINIJA se bo pričela graditi v kratkem, in sicer bo zgrajena na južni strani pri krožišču. Vse tri stolpnice imajo enako konstrukcijsko zasnovo in višino, po zunanjem izgledu pa se razlikujejo.

Komercialni opis

KOMERCIALNO TEHNIČNI OPIS ZA PROJEKT MAJSKE POLJANE STOLPNICA A - PINIJA

Opis lokacije

V Novi Gorici na območju Majskih poljan je predvidena gradnja objekta A - Pinija, v sklopu katerega bo 72 stanovanj in predvidoma 10 poslovnih prostorov z možnostjo združevanja.

Stanovanjski kompleks Majske Poljane se nahaja med železniško progo in Prvomajsko ulico v Novi Gorici. Stolpnica Pinija je na južnem območju Majskih Poljan.. od tu bo vodila pot do novega podhoda pod železniškimi tiri, dalje to Trga Evrope in italijansko Gorico.  Severno od predvidene soseske se nahajata že zgrajena večstanovanjska objekta ter trgovski center Supernova. Na vzhodni in južni strani se raztezata naselje z eno in večstanovanjskimi objekti ter javnimi in poslovnimi objekti. Vsa potrebna infrastruktura (trgovine, železniška postaja, šole, bolnica...) je v bližini.

 

Podatki o objektu

Objekt bo vseboval poslovni program v pritličju in medetaži ter stanovanja od 1. do 11. nadstropja.

V objektu A je predvidenih 72 stanovanj, različnih tipologij in velikosti. Stanovanjem v odvisnosti od velikosti pripada eno ali dve parkirni mesti.

 

Višinski gabariti

Etažnost objekta je P+M+11N (pritličje + medetaža + enajst nadstropij).

 

Konstrukcija

Nosilna konstrukcija je armirano betonska z AB stebri, AB stenami, AB stopnišči in AB ploščami. Objekt je temeljen na temeljni plošči in predstavlja statično samostojno enoto.

 

Energetska učinkovitost objekta

Stavba je zasnovana energetsko učinkovito. Ob projektiranju so bile upoštevane zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.

 

Streha

Predvidena je ravna nepohodna streha z minimalnim naklonom za odvodnjavanje.

 

ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA

Forma stolpnice Pinija je volumnsko razgibana, zasnovana v obliki storža. V bazi je umeščen program poslovnih prostorov in lokalov, v prvi in zadnjih dveh stanovanjskih etažah so umeščena večja stanovanja in dupleksi. Ostale etaže imajo raznoliko strukturo manjših in srednje velikih stanovanj. Na strehi dela poslovnih prostorov je ozelenjen vrt, namenjen stanovalcem stolpnice.

 

KLETNE ETAŽE – GARAŽA

V 1. in 2. kletni etaži so poleg parkirišč urejeni skupni prostori stanovalcev stolpnice Pinija, ki obsegajo prostor za kolesa in vozičke ter prostore za shrambe stanovanj.

 

SKUPNI PROSTORI - KOMUNIKACIJE

Skupni prostori stanovalcev v vsaki etaži obsegajo vetrolov in vhodno avlo, z vgrajenim domofonom in poštnimi nabiralniki ter komunikacijska jedra (stopnišče, požarno ločen predprostor stopnišča in dvigal, dve dvigali ) in hodnike za dostop do posameznih stanovanj. Vhodni del v stavbo je tlakovan s protizdrsnim tlakom. Na strehi dela poslovnih prostorov je predviden ozelenjen skupni vrt.

 

STANOVANJSKI DEL

Zasnova stanovanj

Stanovanja imajo jasno delitev na dnevno in nočno cono. So naravno osvetljena in osončena. Vsako stanovanje je izolirano toplotno, zvočno in proti vlagi, skladno z normativi. Vsa stanovanja imajo urejene zunanje bivalne površine v obliki lož.

 

Shrambe

Vsakemu stanovanju pripada shramba.

 

Vrata

Vhodna vrata v stanovanja so protivlomna, požarno odporna, opremljena s kukalom. Notranja vrata v stanovanjih so bela, lakirana.

 

Okna

Okna oziroma balkonska vrata na fasadnih stenah bodo iz PVC profilov. Okna in steklene stene so na soncu izpostavljenih orientacijah ustrezno zaščitene glede na usmerjenost posamezne orientacije elementa. Senčenje posameznih odprtin za naravno osvetlitev bo delno zagotovljeno s previsnimi deli (niše) in uporabo zunanjih senčil. Zasteklitev bo s termopan steklom, ki ima toplotno in zvočno izolativnost.

 

Stene in stropovi

Stene in stropovi so opleskani s poldisperzijsko barvo. Nosilne stene in stene med stanovanji so betonske, ometane s toplotno-izolativnom ometom ali obložene z mavčno-kartonskimi ploščami. Predelne stene v stanovanjih so mavčno kartonske in opleskane. Stene kopalnic so obložene s keramičnimi ploščicami.

 

Tlaki

V bivalnih prostorih in sanitarijah je položena keramika, v spalnicah pa parket. V ogrevanih prostorih  je vgrajen razvod instalacij in talnega ogrevanja.

 

Lože

Finalna talna obloga se izvede s protizdrsnimi oblogami. V tipičnih etažah so lože zavarovane z ograjo.

 

Sanitarni prostori

V kopalnicah je vgrajena kopalniška armatura in sanitarna oprema - umivalnik, tuš kad, straniščna školjka.

 

Ogrevanje in priprava sanitarne vode 

Stanovanja so priklopljena na vročevod. V stanovanjskih prostorih, ki so ogrevani je izvedeno talno ogrevanje. Vse kopalnice imajo poleg talnega ogrevanja tudi dodatno električno radiatorsko ogrevanje.

 

Hlajenje

Hlajenje bo za vsako stanovanje posebej zagotovljeno z ločeno klimatsko napravo. Zunanja enota je locirana na loži.

 

Prezračevanje

Predvideno je mehansko prezračevanje z odvodom zraka v sanitarijah in kuhinjah.

 

Ostale inštalacije

Stanovanja so opremljena s priključki za opremo, aparate in gospodinjske stroje. Vsako stanovanje bo imelo predpripravo za pasivno UTP omrežje (pripravljeni priključki za TV, telefon in internet) s komunikacijsko omarico v predsobi.

 

Funkcionalno ovirane osebe

Objekt se uvršča med objekte javnega značaja, kjer je potrebno zagotoviti uporabo vsem ljudem pod enakimi pogoji. V ta namen so predvidena dvigala, stopnišča in komunikacije ustreznih širin.

 

LOKALI

V pritličju je predviden javni program, ki je po izhodiščnem projektu razdeljen na več lokalov, ki so med sabo združljivi v večje enote.

Vsi lokali so vezani na elektro, TK, vročevodni, vodovodni in kanalizacijski priključek.

 

ZUNANJA UREDITEV - PARTER

Iz Prvomajske ulice sta na ploščad predvidena dva uvoza. Določene površine ob stolpnici so namenjene parkiranju. V pritličju je po celotnem obodu stavbe predvidena zunanja pokrita pasaža, kot zaščita vhodov za stanovanja in lokale. Parkirne površine med objekti so obdelane v asfaltu.

Vzdolž Prvomajske ulice poteka kolesarska pot. Med kolesarsko stezo in objekti oziroma parkirnimi mesti je 'prosta' cona za pešce ter ozelenitev z manjšimi drevesi, ki vzdolž Prvomajske ulice ustvarijo zeleno bariero prilagojeno nivoju pešca.

Ob cesti, locirani proti železnici se nahaja servisna cona s prostori za odvoz odpadkov ter pokritimi uvozi v parkirno kletno garažo.

 

OPOMBA:

Vsa oprema, razen elementov sanitarne keramike je risana informativno in ni predmet prodaje. Investitor si pridržuje pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost stanovanja. Prodajna cena ne vključuje priklopa na električno omrežje, omrežje za ogrevanje ter podatkovno omrežje (telefon, TV). Nakup pripadajočih parkirnih mest je sočasen z nakupom stanovanja. Kupec je dolžan pred nakupom nepremičnine vse pomembne podatke skrbno preveriti. Pridržujemo si pravico do napak pri objavi.

Zunanja ureditev - parter

ZUNANJA UREDITEV - PARTER
Iz Prvomajske ulice sta na ploščad predvidena dva uvoza. Določene površine ob stolpnici so namenjene parkiranju. V pritličju je po celotnem obodu stavbe predvidena zunanja pokrita pasaža, kot zaščita vhodov za stanovanja in lokale. Parkirne površine med objekti so obdelane v asfaltu. Vzdolž Prvomajske ulice poteka kolesarska pot. Med kolesarsko stezo in objekti oziroma parkirnimi mesti je 'prosta' cona za pešce ter ozelenitev z manjšimi drevesi, ki vzdolž Prvomajske ulice ustvarijo zeleno bariero prilagojeno nivoju pešca. Ob cesti, locirani proti železnici se nahaja servisna cona s prostori za odvoz odpadkov ter pokritimi uvozi v parkirno kletno garažo.

o-projektu/2_1